Varför är det viktigt med en auktoriserad elektriker?

Elektricitet kan vara farligt om det inte hanteras på rätt sätt. Om du har trasiga elanslutningar i form av kontakter, telefonjack, strömkablar och liknande uttag kan det innebära en risk för dig. Anlita därför alltid auktoriserade elektriker så att du kan vara säker på att arbetet utförs på rätt sätt.

Ska du renovera din bostad?

Våra elektriker på Zeri Electric AB kan bland mycket annat hjälpa dig att flytta elektriska kablar och kontakter när du renoverar din bostad. Vi älskar vårt yrke och tar oss gärna an utmaningar. Våra elektriker är innovativa och kan tänka utanför de traditionella ramarna. Utvecklingen inom elektronik sker snabbt, och vår personal har alltid koll på den senaste tekniken.

Teknik och miljö

Din första tanke är kanske att teknik och miljö inte hänger ihop. Men faktum är att teknik och el har en stor påverkan på miljön och klimatet. Det är särskilt frågan om var själva källan till elektriciteten är som är aktuell för klimatet. Dock finns det även andra faktorer som kan vara avgörande. Det handlar bland annat om dina elinstallationer. Felaktigt installerad el kan leda till högre elanvändning än vad som är nödvändigt, något som i sin tur påverkar klimatet negativt.

 

Våra elektriker kan hjälpa dig att undersöka dina befintliga elinstallationer, reparera dem och ändra på det som behövs. El, ström, data och tele är nämligen komplicerade tekniska lösningar som kräver stor kunnighet. Detta är dock en kunskap som vi besitter och som vi har skaffat oss genom den erfarenhet vi samlat på oss under alla år vi varit verksamma inom branschen. När du anlitar oss kan du därför känna dig trygg i det faktum att arbetet kommer att utföras på ett riktigt och säkert sätt. Varmt välkommen till oss!